6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu Kanun ile bağlantılı Yönetmelik kapsamında, internet üzerinden online olarak gerçekleştirilen satışlar için aşağıda detayları verilen işbu sözleşmenin yapılması zorunlu kılınmıştır.

Madde 1 – Taraflar

Satıcı
Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Alıcı
Adı – Soyadı:

Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

Madde 2 – Konu

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı\’nın Satıcı\’ya ait olan www.telefonyedekparca.com internet adresi üzerinden satın almak üzere siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimatı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3 – Sözleşme Konusu Ürün

Siparişi alınan ürün ya da ürünlerin türü, cinsi, miktarı, adedi, markası, modeli, rengi, satış bedeli (vergiler dahil), kargo bedeli aşağıda ifade edildiği şekildedir.

Ürün Adı:

Ürün Adedi:

Ürün Satış Bedeli (vergiler dahil):

Ürün Kargo Bedeli:

(Ürünün satış bedeli, sipariş formunda yer aldığı gibi, Satıcı\’nın Alıcı\’nın siparişinin onaylanmasının ardından yukarıda belirtilen mail adresine Satıcı tarafından gönderilen örnek fatura ve ürün içeriğine ek olarak Alıcı\’ya gönderilmiş olan fatura içeriğinde yer almakta olan fiyattır.)

Ödeme Şekli

Alıcı tarafından www.telefonyedekparca.com internet adresi üzerinden satışı gerçekleştirilen ürün ya da ürünlerin ödemesi, sanal POS uygulaması ile kredi kartı ya da tercih edilen bankalardan EFT ya da belirli bir fiyat artışı ile birlikte kapıda ödeme seçenekleri ile gerçekleştirilecektir. Kapıda ödeme seçeneğini tercih eden Alıcı\’ların, ürün fiyatı üzerine eklenen fiyat farkını kabul etmiş sayılır.

Satış işlemi esnasında tercih edilebilecek olan vadeli seçenekler, sadece bankalara ait kredi kartlarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu noktada Alıcı, ilgili faiz oranlarının yanı sıra temerrüt faizine dair ihtiyaç duyulan bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini kabul etmektedir. Ayrıca Alıcı yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri kapsamında bu faiz işlemlerinin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını da kabul ve taaahhüt etmektedir.

Tesliimat Şekli ve Adresi
Alıcı\’nın yukarıda ifade edilen adresine kargo şirketi aracılığıyla ürün ya da ürünlerin teslimatı elden gerçekleştirilecektir. Teslimat zamanında belirtilen adreste bulunmayan Alıcı, Satıcı\’nın teslimat yükümlülüklerini yerine getirdiğini kabul eder. Bu noktada ürün ya da ürünlerde Alıcı kaynaklı olarak kargo şirketinde beklemesiyle ya da Alıcı\’nın eline geç ulaşmasıyla ilgili oluşmuş ya da oluşabilecek bir zarardan dolayı ortaya çıkabilecek giderler Alıcı\’ya aittir. Bunun yanı sıra, bu sebeplerle Satıcı\’ya iade edilmesi istenen ürün ya da ürünlerin kargo bedeli de yine Alıcı\’ya aittir. Teslimat stok durumunun müsait olması ve ürün bedelinin Satıcı\’nın hesabına ulaşmasının ardından hemen gerçekleştirilir.

Satıcı ürün ya da ürünlerin Alıcı tarafından sipariş edilmesinin ardından maksimum 30 gün içerisinde ürünün teslimatını gerçekleştirmekle yükümlüdür. Aynı zamanda bu süre içerisinde yazılı bildirimle ek 10 gün kazanım hakkını da saklı tutmaktadır.

Madde 4 – Sözleşmenin Yürürlüğe Girme ve İfa Zamanları

Sözleşmenin yürürlüğe girmesi Alıcı\’nın sözleşmeyi okuyup onayladığı zamanda gerçekleşmektedir. Sözleşmenin ifa edilme zamanı ise, Alıcı\’nın Satıcı\’dan aldığı ürünlerin bedelini ödemesinin ardından ürün ya da ürünlerin belirtilen adrese teslim edilmesiyle eş zamanlıdır.

Madde 5 – Alıcının Beyan ve Taahhütleri

Alıcı, www.telefonyedekparca.com internet sitesinden, yukarıda tüm nitelikleri sıralanmış olan ürünün ya da ürünlerin tüm niteliklerini, ödeme şeklini, satış fiyatını ve teslimatla ilişkili olan ve Satıcı\’nın sunduğu bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bu konuya dair elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul etmektedir.

Alıcı, yukarıda verilen iletişim bilgileri aracılığıyla Satıcı\’ya her türlü talep ve şikayetlerini Tüketici sıfatıyla iletebilmektedir.

Alıcı bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit ederek, Satıcı\’nın Alıcı\’ya sunması gerekli olan ürün nitelikleri, ürünün vergiler dahil fiyatı, ödeme şekli ve teslimat bilgilerine ilişkin tüm bilgileri eksiksiz aldığını kabul etmiş olur.

Alıcı Sözleşmede bahsi geçen ürünü teslim almadan önce muayene edeceği, tahrip görmüş, hasarlı ya da ambalajı yırtık ürünü kargo şirketinden muayene sonrasında kargo şirketinden teslim alması halinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

Kargo şirketi persolinden alınan, sözleşmede bahsi geçen ürün hatalı, tahrip görmüş, ambalajı yırtık dahi olsa, Alıcı tarafından kabul edilmiş olur.

Teslimat sonrasında ürün veya ürünlerin sorumluluğu Alıcı\’ya aittir.

Alıcı\’nın kredi kartının yetkisiz kişilerce, Alıcı\’nın herhangi bir kusuru olmaksızın, kanuna ve hukuka aykırı olarak haksız bir biçimde kullanması dolayısıyla banka tarafından Satıcı\’ya gerçekleştirilmeyen ödeme işlemi sonrasında, kendisine teslim edilen ürün ya da ürünleri Alıcı 3 (üç) gün içerisinde Satıcı\’ya göndermekle yükümlüdür. Bu durumun oluşmas halinde ürünün Satıcı\’ya gönderiminin kargo ücreti Alıcı\’ya aittir.

Madde 6 – Satıcının Beyan ve Taahhütleri

Satıcı, işbu Sözleşmede bahsi geçen ürün ya da ürünleri Tüketici Mevzuatına uygun bir biçimde, siparişte ifade edilmiş olan niteliklere uygun, sağlam ve eksiksiz bir biçimde ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle Alıcı\’ya teslim etmekle yükümlüdür.

Satıcı mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen olağanüstü durumlar çerçevesinde, iade edilen süre içerisinde ürün ya da ürünlerin teslimatını gerçekleştiremediği durumlarda, mümkün olan en kısa süre içerisinde Alıcı\’ya durumu yukarıda belirtilen e-mail adresine mail yoluyla bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşmede bahsi geçen ürünler, Alıcı\’dan başka bir kişi ya da kişilere teslim edilmesinin istendiği durumlarda, kişilerin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu değildir.

Madde 7 – Cayma Hakkı

www.telefonyedekparca.com internet adresi üzerinden Alıcı tarafından gerçekleştirilen sipariş sonrasında, satın alınan ürünler, Alıcı ya da Alıcı\’nın isteği üzerine teslim edildiği üçüncü şahıs kimseler tarafından ambalajı açılmış ve kullanılmış durumda olması halinde, ürünlerin yeniden piyasaya sürülme ve tekrardan satışını engelleyecek ve bu nedenle ürünün ekonomik değerini kaybeden olmasından dolayı, bu gibi durumlarda cayma hakkı söz konusu olmayacaktır.

Alıcı\’nın teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, ambalajı açılmamış, tahrip edilmemiş, kullanılmamış ürünlerin veya hizmetin reddedilerek sözleşmeden cayma hakkının var olduğu ve cayma bildiriminin Satıcı\’ya ulaşması tarihinden itibaren Satıcı\’nın malı geri alacağını Satıcı tahhüt eder.

Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeyle ilgili olan sair bildirimler, yukarıda veilmiş olan Satıcı\’nın iletişim bilgileri aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Yukarıda verilen iletişim kanalları haricinde yapılacak olan cayma bildirimleri, cayma ihbarı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Cayma bildirimi, mevzuat hükümleri uyarınca cayma hakkı süresince Satıcı\’ya bildirilmek zorundadır.

Satıcı\’ya ait www.telefonyedekparca.com sitesinden alınan ürünler, kargo tesliminden itibaren 7 gün içerisinde iade edilebilmektedir. Iade işlemi sırasında ürünün iade edilmesinin nedenine ilişkin olarak bir açıklama ile birlikte kargoya verilmesi Satıcı tarafından tercih edilmektedir. Kurumsal Alıcı\’lar, aide ürünlerini, iade faturaları ile birlikte göndermelidir. Iade edilmek üzere gönderilecek ürün ya da ürünlerin ambalajının bozulmamış olmasına özellikle dikkat edilmelidir. Ürün Satıcı\’nın eline ulaştıktan sonra, ürünün yeniden piyasaya sürülebilirliğini etkileyecek bir durumun olup olmadğının kontrolü sağlandıktan sonra, Satıcı uygun bulduğu ürünler için ödeme yapılan Kredi kartına iade ya da banka hesabına havale işlemi ile iade ödemesini gerçekleştirecektir.

Cayma hakkınının kullanılması halinde;

Alıcı\’ya ya da Alıcı tarafından belirtilen üçüncü bir şahısa teslimatı gerçekleştirilen ürünün iadesi zorunludur.
sözleşmede de ifade edilmiş olan 7 (yedi) günlük süre kapsamında iade edilmek istenen ürünler, kutusu, ambalajı, varsa aksesuarları, varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünler eksiksiz, sağlam, hasar görmemiş bir şekilde teslim edilmesi şarttır. Cayma hakkının kullanılması ve Satıcı\’ya cayma bildiriminin ulaştırılmasını izleyen 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı\’ya iade edilir.
Ürün Satıcı\’ya iade edilirken, varsa iade faturası, iade faturasının olmadığı durumlarda da Alıcı\’ya ibraz edilmiş olan ürünün orijinal faturasının da iade edilmesi zorunludur.
Cayma hakkını kullanan Alıcı, ürünün iadesini gerçekleştirirken gönderim ücretini kendisi öder.
Alıcı tarafından yasal cayma süresi içerisinde bildirimi gerçekleştirilen, iadeye konu olan ve www.telefonyedekparca.com internet sitesi üzerinden satışı gerçekleştirilen ürün ya da ürünlerin Alıcı kaynaklı olarak değer azalması, iadelerinin imkansızlaşması durumlarında, Alıcı, Satıcı\’ya ürün ya da ürünlerin değerini veya değerindeki azalmayı tazmin edecektir.
Iade edilen ürünün kargo gönderimiyle birlikte fatura ve iade sebebini belirten bir yazı mutlaka olmalıdır.

Iade edilmek istenen ürünün ücreti, vergiler dahil, kargo ücreti hariç bir şekilde iade edilir.

Kurumsal bir Alıcı olarak satın alım işlemi gerçekleştiren firmalar, kargo haricindeki tutarın iade faturasını düzenleyerek ürün ile beraber göndermek zorundadır.

Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimiyle ilgili sözleşmeler, bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına yönelik sözleşmeler, elektronik ortamda anın ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında ifa edilen gayri mallara ilişkin sözleşmeler, Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması kaydıyla ses ve görüntü kayıtları ve yazılım programlarına ilişkin sözleşmeler, son kullanma tarihi geçme ihtimali olan, çabuk bozulma tehlikesi olan, Alıcı\’nın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderim konusunda elverişli olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler, borsa veya diğer teşkilatlandırılmış piyasalarda fiyatları belirli olan ürünlere ilişkin sözleşmeler, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı\’nın onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri hallerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Madde 8 – Uyuşmazlıkların Çözümü

Alıcı tarafından www.telefonyedekparca.com internet adresi üzerinden Satıcı\’dan satın aldığı ürünlerle ilgili olarak Alıcı ve Satıcı arasında çıkabilecek anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık Satıcı tarafından giderilemiyorsa, değeri iki bin Türk Lirasının altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklar durumunda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin ile üç bin Türk Lirası arasında yer alan uyuşmazlıklar durumunda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunulamaz.

Madde 9 – Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

işbu sözleşme kapsamında taraflar arasında gerçekleştirilebilecek her türlü yazışma işlemi, Kanunda belirtilen zorunlu durumlar haricinde, e-mail adresleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Alıcı, işbu Sözleşme\’den doğabilecek müzakere ve ithilaf durumlarında, Satıcı\’nın resmi defter, ticari kayıtları, kendi veri tabanında yer alan sunucularında bulundurduğu elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları gibi bilgi ve belgelerin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Mahkemeleri Kanunu\’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.,

Madde 10 – Yürürlük

10 (on) maddeden ibaret olan bu Sözleşme, taraflarca okunmuş, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle kabul edilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.